sygnalizacja pożaru

Klapy dymowe – czym są i jak działają?

Systemy oddymiania składają się z kilkunastu elementów, z których każdy jest kluczowym, a jego sprawne działanie odpowiada za sprawne działanie całego systemu. Jednym z tych niezwykle ważnych elementów są klapy dymowe. Bez nich niemożliwe będzie odprowadzenie gazów i dymów z budynku.

Czym są i do czego służą klapy oddymiające?

Klapy oddymiające mają za zadanie wyprowadzenie z budynku szkodliwych produktów spalania, dymów oraz gazów, które mogą utrudnić ewakuację oraz akcję gaśniczą. Poza tym klapy dymowe mogą również spełniać rolę doświetlającą pomieszczenia oraz wspomagać codzienną wentylację budynku.

Ponieważ klapy oddymiające umożliwiają utrzymanie niskiego poziomu zadymienia w dolnej części budynku umożliwiają one zdecydowanie łatwiejsze przeprowadzenie akcji gaśniczej i  ratunkowej.

Klapy sterowane elektrycznie oraz pneumatycznie i metody ich aktywacji

Klapy dymowe mogą być wyposażone w dwa rodzaje napędu – napęd elektryczny lub napęd pneumatyczny. Napęd elektryczny uruchomiony może zostać ręcznie lub zdalnie. Klapy oddymiające uruchamiane są ręcznie za pomocą tzw. przycisku ROP. Aktywacja automatyczna następuje natomiast na skutek zadziałania czujników dymu zainstalowanych w budynku. Klapy dymowe sterowane są z centrali, którą zasila prąd sieciowy. W razie zaniku zasilania jest ona wyposażona w akumulator, który pozwala podtrzymać podstawowe funkcje systemu.

Jeśli chodzi o klapy oddymiające sterowanie pneumatycznie to również można je uruchomić na dwa sposoby. Pierwszy to, tak jak w przypadku napędów elektrycznych, system aktywacji ręcznej. Tylko, że w tym przypadku będzie to dedykowana skrzynka alarmowa, która podpięta jest do butli CO. Drugim rozwiązanie uruchamiającym klapy oddymiające pneumatyczne są termowyzwalacze, skalibrowane na określoną temperaturę.

Pamiętajmy o certyfikatach i akredytacjach

Należy pamiętać aby wszystkie klapy oddymiające wyposażone były w odpowiednie certyfikaty i dopuszczone do użytkowania przez odpowiednie instytucje techniczne. Tylko tego typu urządzenia dają gwarancję bezpieczeństwa i pewność, że w sytuacji krytycznej zadziałają prawidłowo, spełniając postawione przed sobą zadanie.