Z jakich faz składa się projekt logistyczny

Jednorazowe zadanie, którego celem jest usprawnienie przepływu ładunków w firmie to projekt logistyczny. Co jest ważne przy tworzeniu projektu logistycznego? Aby mógł być on dobrze przeprowadzony należy przede wszystkim jasno i klarowanie sprecyzować cele przed nim stawiane.

Działania powinny być ze sobą połączone i dobrze skoordynowane. Oczywiście każdy projekt logistyczny powinien być określony w czasie, należy mu również przypisać odpowiednie zasoby, w ilości wystarczającej do jego realizacji.

Każdy logistyczny projekt jest obarczony ryzykiem związanym z jego realizacją. Projekt logistyczny może należeć do jednej z kilku grup. Może to być projekt strategiczny, taktyczny lub operacyjny. Inny podział obejmuje projekty transportowe i magazynowe, a jeszcze inny szkoleniowe lub inwestycyjne.

Projekt logistyczny i jego fazy

Projekt logistyczny składa się z kilku następujących po sobie faz. Fazy te są następujące: faza koncepcji, definicji, planowania, wykonania oraz postwykonawcza. Celem fazy koncepcyjnej jest określenie w ogólny sposób jaki cel ma projekt logistyczny i jaki będzie jego zakres.

Umożliwia to zdefiniowanie kluczowych zasobów oraz osób a także utworzenie bazy narzędzi, które będzie można w nim wykorzystać. Na tym etapie tworzy się również pierwszy budżet, zgodny z finalnym w około 70%. Szacuje się także czas realizacji. Faza planowania pozwala na przejście do szczegółów.

Na tym etapie projekt logistyczny zyskuje listy szczegółowych czynności wraz z terminami oraz dystrybucją środków potrzebnych na ich wykonanie. Etap ten obejmuje również zdefiniowanie punktów kontrolnych. W trzecim etapie przychodzi czas na realizację. Dobrze zaplanowany i zdefiniowany projekt logistyczny będzie realizowany płynnie, natomiast wszystkie wcześniejsze niedociągnięcia będą doskonale widoczne i spowolnią lub utrudnią osiągnięcie celu.

NA tym etapie ważna jest praca kierowników. Projekt logistyczny kończy się fazą powykonawczą. Jej zadaniem jest potwierdzenie, że założone cele zostały zrealizowane, podsumowanie co poszło dobrze i źle oraz wyciągnięcie wniosków.